آگهی مناقضه ممیزی سطح شهر کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقضه ممیزی سطح شهر کارزین

آگهی مناقضه ممیزی سطح شهر کارزین/ سامانه ستاد

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر کارزینشهرداری کارزین در نظر دارد اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر نقده بر مبنای شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجدشرایط واگذار نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت پیمانکاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به سامانه ستاد مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارایه اسناد اقدام نمایید.

فهرست