امور فنی و عمرانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. امور فنی و عمرانی
null

هانی امیری

کارشناس فنی و عمرانی

شرح وظایف واحد فنی و عمرانی

 • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرح های عمرانی خاص و زیربنایی.
 • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون ها مذکور.
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار.
 • بررسی و کنترل برنامه زمان بندی اولیه مربوط به هریک از پروژه های عمرانی در دست اجراء و در صورت لزوم، مشارکت در تنظیم برنامه های اصلاحی و بروز نمودن برنامه پروژه.
 • تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی و اعلام پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های در دست اجراء.
 • اعلام وضعیت عقب ماندگی و انحراف پروژه ها نسبت به برنامه اولیه ضمیمه به پیمان، علل و میزان عقب ماندگی پروژه.
 • بررسی و کنترل مستمر روند پروژه و ویژگی های قراردادی آن از نظر مدت پیمان(تاریخ شروع و خاتمه پیمان) سقف ریالی پیمان، ثبت تحولات پروژه در فرمت های تعیین شده و اعلام به موقع هشدارها و یادآوری به موقع موارد مهم پروژه به ناظرین و مدیر پروژه ها و مدیریت ارشد.
 • سرکشی از پروژه ها و بهره وری از نتایج حاصل از بازدیدها در ثبت و اصلاحات مربوط به میزان پیشرفت کار پروژه ها.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.
 • نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابان ها و انجام امور امانی و عمرانی.
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری.
 • پیش بینی تأمین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاههای تولیدات بتنی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی.
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط.
 • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به پروژه های ساختمانی.
 • نظارت بر اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده رو سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.
 • مطالعه و بررسی پیشنهادات نواحی در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تأیید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه ها.
 • اقدام در تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.
 • لکه گیری آسفالت معابر محدوده شهر و تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، پیاده رو سازی و دیوارکشی زمین های بایر و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و عمرانی.
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری.
 • پیگیری برای بکارگیری پیمانکار از طریق موارد مرتبط با پروژه برای اجرای عملیات که در جابجایی تأسیسات بر عهده شهرداری است.
 • تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات شهری.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای ذیربط در خصوص حفاری ها، پیاده رو سازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و…
 • نظارت بر عملکرد اجرائی متصدیان عمرانی شهرداری.
 • تهیه طرح های ترافیک بهبود و عبور و مرور شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی.
 • انجام هماهنگی های لازم با پلیس راهور، جهت اجرای طرح های ترافیکی و انجام امور ترافیکی.
 • مکان یابی جهت احداث پارکینگ بر مبنای طرح های مطالعاتی و نیاز های ترافیکی در سطح شهر.
 • بررسی تجهیزات، چراغ های راهنمایی و تابلوهای ترافیکی سطح شهر و نظارت بر عملکرد صحیح آنها.
 • پیشنهاد جانمایی اولیه جهت احداث پل های عابر پیاده در سطح شهر.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست