انجام عملیات زیرسازی و آماده سازی کمربندی مسکن مهر شهر کارزین جهت اجرای آسفالت 

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5.  انجام عملیات زیرسازی و آماده سازی کمربندی مسکن مهر شهر کارزین جهت اجرای آسفالت 

 انجام عملیات زیرسازی و آماده سازی کمربندی مسکن مهر شهر کارزین جهت اجرای آسفالت 
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کارزین؛ در راستای تأمین رفاه ، آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در حال حاضر عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت اجرای آسفالت کمربندی مسکن مهر در حال انجام می باشد و با اتمام زیرسازی و آماده سازی بستر این معبر، عملیات آسفالت انجام خواهد گرفت . این پروژه با هدف تسهیل در رفت و آمدی ایمن و ایجاد بستری مناسب جهت رضایتمندی ساکنین و روان شدن ترافیک صورت خواهد گرفت.

فهرست