بهار کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بهار کارزین

سر سبزی دشت و کوهپایه های حاشیه شهر کارزین و پارک های طبیعی شهر  در اثر بارشهای زمستانی، روزهای متفاوتی را در آخرین روزهای زمستانی برای شهروندان کارزینی رقم زده است.

کوچه باغش پر موسیقی بادمردمان سر رود، آب را می‌فهمندگل نکردندش، ما نیزآب را گل نکنیم
سهراب سپهری

 

فهرست