ترکیب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کارزین مشخص شد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ترکیب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کارزین مشخص شد

مراسم انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کارزین برای سال سوم فعالیت این شورا در دوره ششم، روز شنبه در محل دفتر شورا اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی کارزین؛رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه شورا در دوره ششم برگزار شد که در نهایت، جلال الدین ایزدی به عنوان رئیس شورای شهر برای یک سال انتخاب شد.

همچنین شعیب انصاری به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر کارزین انتخاب شد.

با نظر اعضای شورای شهر کارزین محمد عسکری به عنوان سخنگو،محمد ابراهیمی به عنوان منشی اول و مرتضی محمد زاده به عنوان منشی دوم شورا به مدت یک سال انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش: مرتضی محمدزاده ، محمد عسکری و محمد ابراهیمی به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلال الدین ایزدی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ، شعیب انصاری به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع ماده مذکور قانون شهرداری‌ها با اکثریت آرا به مدت دوسال انتخاب شدند.

گفتنی است:محمد ابراهیمی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ آیین نامه مالی شهرداریها با اکثریت مطلق آرای اعضای شورا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ به مدت ۲ سال انتخاب شد.

 

تشکیل و فعال شدن کمیسیون های شورا اسلامی کارزین

 

در نشست شورا اسلامی کارزین بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت های شورا کمیسیون‌های امور زیربنایی (آب ، برق ، گاز و … ) ، کمیسیون کشاورزی ، سرمایه‌گذاری و درآمد پایدار و کمیسیون بهداشت و درمان ، ایمنی و محیط زیست تشکیل و فعال گردید.

 

که در این راستا جلال الدین ایزدی رئیس کمیسیون امور زیربنایی ( آب ، برق ، گاز و … ) ، مرتضی محمدزاده رئیس کمیسیون کشاورزی ، سرمایه‌گذاری و درآمد پایدار و شعیب انصاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ، ایمنی و محیط زیست با اکثریت مطلق آرای اعضای شورا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

همچنین محمد عسکری به عنوان رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری و محمد ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در راستای اجرای دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب ، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر با اکثریت مطلق آرای اعضای شورا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

فهرست