تصویب محدوده بافت فرسوده کارزین در وزارت راه و شهرسازی و شرکت باز آفرینی شهری ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تصویب محدوده بافت فرسوده کارزین در وزارت راه و شهرسازی و شرکت باز آفرینی شهری ایران

شهردار کارزین از تصویب محدوده بافت فرسوده شهر کارزین در وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بهرمندی از خدمات بافت فرسوده و بازآفرینی و نوسازی خبر داد.

به  گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی کارزین دکتر مرتضی طالبی گفت: طرح بافت فرسوده شهر کارزین با پیگیری های صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی و شرکت باز آفرینی شهری ایران به تصویب رسید.

وی افزود:تصویب شدن این طرح کمک شایانی در استفاده از تسهیلات بانکی با بهره کم برای نوسازی مالکان املاک، کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی و افزایش تراکم در این پهنه و قیر رایگان جهت بهسازی معابر و …. را می تواند به دنبال داشته باشد.

در ادامه طالبی بیان داشت؛ ۷۲ هکتار از ۳۲۰ هکتار محدوده شهر در ردیف بافت فرسوده جهت باز آفرینی شهری و نوسازی قرار گرفته است. در حال حاضر ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد.

 

فهرست