تعامل شهرداری کارزین با دستگاه ها ی خدمات رسان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تعامل شهرداری کارزین با دستگاه ها ی خدمات رسان

تعامل و همراهی شهرداری کارزین با اداره گاز قیر و کارزین در راستای خدمات رسانی گاز به مردم شهر کارزین با توجه به پیگیری های صورت گرفته در راستای بهره گیری از شبکه گاز شهری، توسعه شبکه و نصب علمک، با همکاری و تعامل شهرداری و اداره گاز خدمت رسانی به مردم در حوزه اجرای گاز رسانی به منازل مردم شهر کارزین انجام شده است.

انجام تعمیرات اضطراری و عملیات تزریق گاز به شبکه های جدید و بهره مندی متقاضیان از گاز در شهر کارزین
مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
فهرست