جانمایی و نصب تابلوی شهر کارزین در ورودی غربی شهر کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. جانمایی و نصب تابلوی شهر کارزین در ورودی غربی شهر کارزین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کارزین، در راستای برنامه های زیبا سازی شهری، معرفی هر چه بیشتر شهر کارزین به مسافران و ساماندهی ورودی شهر کارزین با توجه به اقدامات صورت گرفته در افزایش محدوده شهر، تابلوی شهر کارزین که بیانگر بافت مسکونی و رعایت سرعت مجاز می باشد در ورودی غربی شهر کارزین از سمت قیر و خنج جانمایی و نصب گردید.

فهرست