شبکه گذاری آب در طرح توسعه شهر کارزین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. شبکه گذاری آب در طرح توسعه شهر کارزین

شبکه گذاری آب در طرح توسعه شهر کارزین

تعامل و همراهی شهرداری کارزین با اداره آب شهرستان قیر و کارزین در راستای خدمات رسانی آب به مردم شهر کارزین با توجه به پیگیری های صورت گرفته در راستای بهره گیری از شبکه آب شهری، توسعه شبکه، با همکاری و تعامل شهرداری و اداره آب خدمت رسانی به مردم در حوزه اجرای آب رسانی به منازل مردم شهر کارزین انجام شده است.

فهرست