شهرداران کارزین و امامشهر منصوب شدند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تعاریف
  4. chevron_right
  5. شهرداران کارزین و امامشهر منصوب شدند

شهرداران کارزین و امامشهر منصوب شدند.

استاندار فارس در احکام های جداگانه مرتضی طالبی را به عنوان شهردار کارزین و محسن کاوسی را به عنوان شهردار امامشهر منصوب کرد.

شهرداران انتخاب شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهرهای کارزین و امامشهر هر دو بومی این شهر ها هستند.

فهرست