عملکرد شش ماهه اول شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عملکرد شش ماهه اول شهرداری

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شهرداری در شش ماهه اول بشرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

فهرست