عملکرد شش ماهه دوم شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عملکرد شش ماهه دوم شهرداری

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شهرداری در شش ماهه دوم بشرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

فهرست