مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ

مهدی همتی مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ برای جلوگیری از خسارت در چهار هزار هکتار از مزارع گندم، جو و چغندر قیروکارزین انجام شد.
وی افزود: وجود علف هرز در مزارع از عواملی است که در کاهش تولید بسیار مؤثر بوده و در صورت عدم شناسایی صحیح علف هرز غالب در مزارع و سم‌پاشی به موقع، کشاورزان دچار خسارت زیادی می‌شوند.
همتی بیان کرد: عدم مبارزه به موقع و اصولی علیه آفت سن در مزارع گندم و جو باعث وارد شدن خسارت جبران‌ناپذیر به مزارع کشاورزان می‌شود و در این خصوص لازم است نسبت به ردیابی و مبارزه با این آفت به صورت جدی اقدام شود.
مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: سموم مورد نیاز برای مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های گندم توسط سم‌فروشی‌های مجاز در سطح شهرستان تدارک و تهیه شده و کشاورزان باید با مدیریت مناسب مزارع، اقدامات پیشگیرانه و سم‌پاشی به موقع از بروز خسارت این عوامل خسارت زا جلوگیری کنند.

فهرست