محصولات باغی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات باغی شهر

لیست محصولات باغی شهر به شرح زیر می باشد.

ردیف نام  تولید کننده محصول تناژدر سال شماره تماس
لیموترش
ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست