معافیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)از پرداخت هزینه پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. معافیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)از پرداخت هزینه پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری

شهردار منتخب کارزین از اجرای قانون معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)و بهزیستی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری در کارزین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی کارزین دکتر مرتضی طالبی گفت:بر حسب بند ۶ قسمت الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور شهرداری کارزین در راستای خدمت به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در اجرای این بند از تبصره قانون بودجه ۱۴۰۲ مددجویان را از پرداخت هزینه پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف کرد.

وی افزود:در همین راستا سه واحد مسکن مددجو دارای دو معلولیت تحت حمایت سازمان بهزیستی با حضور رحیمی فرماندار،رضایی بخشدار و مرادی رئیس اداره بهزیستی درکارزین افتتاح شد.

شهردار منتخب کارزین خاطر نشان کرد:در سال ۱۴۰۰ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ۱۴ مددجو و در سال گذشته نیز ۵ مددجو از پرداخت پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری در کارزین معاف شدند.

بر اساس این گزارش بند ۲ قسمت الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بدین شرح می باشد: در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ افراد تحت­ پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن­ ساز برای هریک از افراد تحت­ پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص­ یافته به آنان فقط برای یک‌بار معافند.

 

فهرست