معرفی کارآفرینان شهر

کارآفرین کیست؟

کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری (فعالیتی مستمر و پویا که موجب تغییرات اساسی در عملکرد تجاری داشته باشد. این فعالیت های نوآورانه درجات و گونه های مختلفی دارد،مانند؛ تولید محصول (کالا یا خدمات) جدید، روش جدید در بازاریابی، روش سازمانی جدید در شیوه های کسب و کار، دستیابی به منابع جدید مواد اولیه)، تشخیص فرصت ها، پذیرش مخاطره؛ ارزش اقتصادی/ اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.

کارآفرین برتر شهر
کارآفرین برتر شهر
کارآفرین برتر شهر
کارآفرین برتر شهر
فهرست