واحد کسب و پیشه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد کسب و پیشه
null

مهندس....

مسئول امور کسب و پیشه

 • صدورجوابیه برای متقاضیان  پروانه کسب که از سوی اتحادیه ها معرفی میشوند
 • پلمپ واحدهای صنفی متخلف
 • صدور اخطارجهت کسبه متخلف
 • همکاری مستمر با اداره بازرگانی و نظارت شهرستان جهت بازرسی از واحدهای صنفی
 • پیگیری وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه
 • پیگیری و اخذ مجوز از شورای اسلامی جهت نرخ گذاری کرایه تاکسی شهری و تاکسی تلفنی
 • سرکشی به خبازی های شهر و معرفی افراد متخلف به شورای آرد و نان
 • صدور دفترچه و کارت تاکسی شهری جهت تاکسی های موجود شهر
 • فعال نمودن سیستم رایانه کسب و به روز رسانی اطلاعات کسب در سال جاری
 • پیگیری وصول عوارض کسب
فهرست