کارشناس حراست

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. کارشناس حراست
null

ابوالقاسم بهمنی

مسئول حراست

معرفی واحد حراست:
حراست جایگاهی است که به منظور حفاظت از اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام نقش مهمی داشته و وظیفه مراقبت و حفاظت از امکانات مادی ، معنوی و منابع انسانی را بر عهده دارد . فعالیت این واحد در نهایت موجب تامین امنیت در دو مقوله سخت افزاری ( اماکن – تاسیسات – مراکز دولتی و امکانات مادی ) و نرم افزاری ( اطلاعات و اخبار محیط کار – حفاظت از نیروی انسانی و حفاظت از اخبار و اطلاعات دستگاه ) می شود.
شرح وظایف :
 • برنامه ریزی و اداره و نظارت بر امور حراستی شهرداری.
 • بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک و اسناد محرمانه.
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های حفاظتی و حراستی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت در حسن اجرای آیین نامه های مذکور.
 • اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت سازمان ها و مقامات ذیصلاح.
 • حفاظت از اطلاعات و اسنادبمنظور جلوگیری از هرگونه تهدید وخطرات احتمالی.
 • اظهار نظر در خصوص صلاحیت افرادجهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحد های ذیربط.
 • ارائه مشاوره امنیتی و اطلاعاتی لارم به شهردار.
 • فراهم ساختن موجبات آموزشی کارکنان شهرداری ئر زمینه برنامه های حراستی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده.
 • صدور کارت شناسایی برای کارکنان شهرداری در چارچوب ظوابط ذیربط.
 • انجام امور تحریرات و بایگانی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه.
 • ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیت های انجام شده و مشکلات واحد به شهرداری.
 • انجام سایر اموری که ئر چارچوب وظایف محول می گردد.
 • نطارت بر کمیسیون های شهرداری.
 • نظارت برکلیه واحد های شهرداری.
فهرست