کارشناس روابط عمومی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. کارشناس روابط عمومی
null

یاسین حسنی

مسئول روابط عمومی

شرح وظایف :

 • همکاری در انجام امور مختلف تشریفاتی مربوط به مراسم های مختلف مرتبط با فعالییت های سازمان
 • بررسی پتانسیل های موجود در بخش های مختلف شهرداری در جهت تولید و تهیه برنامه های مستند در راستای اطلاع رسانی به شهروندان.
 • نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی، تبلیغاتی و اجرای مراسمات، اطلاع رسانی خدمات و آمار فعالیت های انجام شده شهرداری.
 • حفظ و توسعه عناصر، نام ها و نمادهای هویت بخش بومی، ملی و اسلامی در سیمای شهر.
 • انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیت های جاری، بر حسب ضوابط اعلام شده.
 • تهیه و انتشار برشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری.
 • تهیه، تولید یا طراحی هدایای تبلیغاتی جهت مناسبت های مختلف.
 • همکاری در تهیه لوح تقدیر و هدیه به کارکنان به مناسبت های گوناگون.
 • رسیدگی و بازدید از فعالیتهای حوزه های مختلف شهرداری و سازمان های وابسته کنترل عملکردها و نارسایی ها.
 • رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
 • رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.
 • نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون مختلف شهرداری و سازمان های وابسته و هرنوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار، حوزه نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.
 • برنامه ریزی و نظارت درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد.
 • تدوین و اجرای فرآیندها در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری و سازمان های وابسته.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
فهرست