کنترل و مهار آتش سوزی در مراتع و مزارع پیرامون شهر کازین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. کنترل و مهار آتش سوزی در مراتع و مزارع پیرامون شهر کازین

کنترل و مهار آتش سوزی در مراتع و مزارع پیرامون شهر کازین

گزارش اول آتش سوزی باغات:  ظهر روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت، آتش سوزی گسترده در مراتع و مزارع اطراف روستای هفت آسیاب  رخ داد که با حضور نیروهای آتش نشانی و منابع طبیعی و بسیج مردمی، این آتش سوزی پس از چندین ساعت مهار و خاموش شد.

گزارش دوم آتش سوزی باغات:  ظهر روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت، آتش سوزی گسترده در مراتع و مزارع محله سکه روان رخ داد که با حضور نیروهای آتش نشانی و منابع طبیعی و بسیج مردمی، این آتش سوزی پس از چندین ساعت مهار و خاموش شد.

 

 

فهرست