مراکز تفریحی
مجموعه فرهنگی ورزشی شهید عسکری
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: کارزین،بلوار قاموس
ساعات کاری: … الی …
سانس های ارائه شده:

زمین چمن،

سالن سرپوشیده،

پارکینگ: دارد
سالن ورزشی صالحین
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: … الی …
کافی شاپ/ بوفه خوراکی: دارد/ ندارد/دارد
پارکینگ: دارد
شهربازی
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۱۷ الی ۲۴
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی: دارد/ ندارد/دارد
پارکینگ: دارد
سینما
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۱۷ الی ۲۴
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی: دارد/ ندارد/دارد
پارکینگ: ندارد
شهربازی
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۱۷ الی ۲۴
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی: دارد/ ندارد/دارد
پارکینگ: دارد