مراکز غذایی
رستوران ….
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۱۱-۲۳
تنوع غذایی: ایرانی، فرنگی
سرویس بهداشتی : دارد
فضای باز: دارد
پیک: دارد
کافی شاپ
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۸ الی ۲۳
سرویس بهداشتی: ندارد
فضای باز: ندارد
پیک: ندارد
کافی بستنی
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۸ الی ۲۳
فضای سرویس: دارد
سرویس بهداشتی: ندارد
فضای باز: ندارد
پیک: ندارد